Pieter Reus Omdenker in afval
Selecteer een pagina
haal meer waarde uit afval
bouw een circulaire economie
samenwerken is leuker
Schep sociaal werk

Voor mij is het waarom van een resultaat het belangrijkst. Die vraag heeft mij vandaag een schat aan kennis en ervaring gebracht In de omslag van afval naar grondstof. Maar ook op het vlak van natuurverlies, energie, uitstoot van schadelijke stoffen, logistiek en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samen met overheden en bedrijven bereik ik bijzondere resultaten (scroll naar beneden voor de vereenvoudigde grafiek). Mooie voorbeelden zijn de gemeenten Horst aan de Maas en Reusel-De Mierden die met afstand (< 30 kg/inw) het minste restafval hebben in Nederland. Innovatie met milieustraten (voor grofvuil) vindt plaats bij de gemeenten Goirle en Meierijstad waar de milieustraat verandert in een kringloopstraat.

Ook zeer interessant zijn de gemeenten Eersel en Waalre waar fors minder afval wordt gemaakt met extra sociaal werk en een logistiek zonder vuilniswagens. En dat allemaal tegen vergelijkbare of lagere kosten.

Kosten, werk en afval

Het waarom van een resultaat

In de wetenschap vraagt men zich altijd af wát de oorzaak is van een gevolg. In mijn dagelijkse praktijk kom ik tot mijn verbazing weinig mensen tegen die kritisch zijn over wat zij werkelijk zien of wat zij willen zien.

Ik heb gemerkt dat menigeen een beter resultaat ‘ziet’ bij overstap van een zak naar een container. De eerste vraag is waar zij dit op baseren. Maar een vraag ‘onder het maaiveld’ is of betere resultaten het gevolg zijn van het middel, óf van de ingreep, óf van allebei, óf misschien ook nog van andere factoren…

Deze kritische benadering heeft mij geholpen om de best presterende systemen te ontwerpen waarvoor de gemeenten Horst aan de maas en Reusel-De Mierden het bewijs leveren.

Milieustraat verandert in kringloopstraat

Op de milieustraat (voor grofvuil) worden alle ingeleverde spullen gerecycled of verbrand. Daarom ontwikkelde ik een concept met meer gemak voor bezoekers, meer werk voor sociaal werkbedrijven, meer hergebruik van ingeleverde spullen en minder ongesorteerd afval. Na enkele positieve testdagen wordt dit concept verder ontwikkeld in de gemeenten Goirle en Meierijstad.

Extra sociaal werk

Mechanisering en automatisering maakt de arbeidsmarkt steeds minder toegankelijk voor mensen. Door deze en andere oorzaken kan ruim 5% van alle Nederlanders niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. In de praktijk krijgen zij geen kans een bijdrage te leveren voor zichzelf en anderen.

In de omslag van afval naar grondstof, maar ook op andere thema’s zie ik kansen voor zinvol werk voor deze groep. Daarom werk ik aan een concept waarbinnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een re-integratieplek krijgen en gelijktijdig waardevol betaald werk verzetten voor onze maatschappij.

Logistiek zonder vuilniswagens

Een wereld met zeer weinig afval maakt vuilniswagens duur en misschien zelfs overbodig. Daarom ontwikkel ik een logistiek concept met schoon, veilig en kleinschalig transport zonder vuilniswagens. Tot heden zijn daarbij een ‘afvalfiets’ en elektrisch aangedreven ‘mobiel milieustraatje’ beproefd. De bevindingen zijn in beide gevallen veelbelovend en worden verder ontwikkeld voor gebruik in een volledige gemeente.

Bel mij. Dan praat ik je bij.

t 06 12 76 84 15
e mail@metpieter.com
i www.metpieter.com

iban NL71 ASNB 0706 8508 15
kvk 70389934
btw 188240408B02

MetPieter koopt CO2-rechten (geen bomen) voor zijn CO2-uitstoot bij www.carbonkiller.org.
Carbonkiller vernietigt deze rechten, waardoor megavervuilers minder CO2 kunnen uitstoten.

MetPieter koopt CO2-rechten (geen bomen) voor zijn CO2-uitstoot bij www.carbonkiller.org.
Carbonkiller vernietigt deze rechten, waardoor megavervuilers minder CO2 kunnen uitstoten.